+46 42 64 700 info@emve.com
Välj en sida

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

TVÄTT & SORTERING

Alltid en EMVE-produktion

Våra tvätt- och sorteringslinjer utgör en betydande del av vår totala produktion. De varierar i storlek och applikationsområden men grundstommen utgörs ändå alltid av en EMVE-produktion. Denna typ av applikation är egentligen en kombination av flera olika maskiner. Här grov- och finsorteras potatis och grönsaker samt tvättas innan det går vidare för slutlig förpackning och distribution till butiker och kunder.

Trygghet utan avbrott

Vi är inte nöjda förrän vi har ett OK från vår kund, att nu rullar linjen optimalt. Men, samarbetet upphör inte här. Tvärtom, det är nu vi visar varför vi förtjänar vårt grundmurade rykte som ansvarstagande leverantör i alla led. Vi erbjuder långtgående service- och utvecklingsavtal till våra kunder. En trygghet som förvissar dem om kontinuerlig produktion utan obehagliga och kostsamma avbrott.

Jordfrånskiljare SE B

För avskiljning av jord från potatis m.m. före storlekssortering. Jordfrånskiljaren tillverkas i sex olika storlekar, SE B600, B800, B1200, B1600, B2000 samt B2700 för olika kapacitetsbehov. Jordfrånskiljaren arbetar genom skakning av produkten på en ändlöst löpande nätmatta. Under nätmattan finns en slaga som lossar föremål som fastnat i mattan. Utmatningen av jorden sker via transportör för att förhindra jordbeläggning i sorteraren. Inställning av mattspänning sker med ett vridreglage. Maskinen är försedd med en motor som driver nätmattan och slagan.

Jordfrånskiljare SE D, SE S

Jordfrånskiljare för att avlägsna jord från potatis,morötter, lök etc. Maskinens roterande axlar är försedda med gummi- alternativt nylonrondeller (SE-D) eller stjärnor (SE S) beroende på produkt samt vilken jordtyp som skall avskiljas. Valsarna drivs av en kuggväxelmotor Jordfrånskiljarna tillverkas i olika bredder och med olika antal valsar för olika kapacitetsbehov. På mod. SE S kan valsarnas avstånd justeras via verktyg. För mottagning av potatis, lök, morötter m.m. från vagn.

Jordfrånskiljare SE CC

Jordfrånskiljare för potatis, morot och liknande produkter. Ställbart genomsläpp för olika produkter. Maskinen tillverkas med 6 eller 8 valsar samt i olika bredder beroende på behov. Kapacitet från 1-80 ton/timme.

Borstmaskin BM

Borstmaskinen är avsedd att användas för renborstning efter jordfrånskiljning. V-modellerna är försedda med variator och erbjuder lägsta möjliga fallhöjd. Genom att täcka borstvalsarna med en plastmatta och sänka hastigheten kan borstmaskinen användas som transportör då borstning ej önskas.

Rullbord RT

Rullbordet är avsett för att rotera och fördela potatis, rotfrukter m fl produkter så att man kan inspektera dem från alla håll och manuellt avskilja avvikande produkter.
Den låga bygghöjden ger en ergonomiskt riktig arbetsställning. Borden tillverkas som standard med plastrullar. Rullborden finns även i varianter med dubbla rullbanor och en 200 mm bred avfallsränna i mitten.

Nätsorterare G B

Nätsorterare G B600 – G B2700 är avsedda för sortering av potatis, lök, rödbetor m m i två fraktioner. Sex olika bredder finns för olika kapacitetsbehov. Sortering sker genom en ändlöst löpande nätmatta. Under nätmattan finns två slagor för att skaka om produkterna så att de säkert sorteras till rätt fraktion. Sorteraren har separat hastighetsreglering av nätmattan respektive slagorna. Den långa sållytan, 1500 mm, garanterar en mycket noggrann storlekssortering. Inställning av mattspänning sker med vridreglage. Utmatning av produkten sker via transportör eller slisk.

Nätsorterare G Bx2

Nätsorterare G B600x2 och G B800x2 är avsedda för sortering av potatis, lök, rödbetor m m i tre fraktioner. Två olika bredder finns för olika kapacitetsbehov. Sortering sker genom två ändlöst löpande nätmattor med olika maskvidder. Under respektive nätmåtta finns två slagor för att skaka om produkterna så att de säkert sorteras till rätt fraktion. Sorteraren har separat hastighetsreglering av nätmattorna respektive slagor. De långa sållytorna, 1500 mm, garanterar en mycket noggrann storlekssortering. Inställning av mattspänning sker med vridreglage. Utmatning av produkten sker via slisk eller transportör.

Diabolsorterare G D

Diabolsorterare G D sorterar potatis, lök m.m. i olika storlekar. Sortering sker via roterande valsar med kvadratiskt formade rondeller. Detta ger en extremt tyst och skonsam drift. Tre längdvarianter, 800, 1300 och 1700 mm, ger 2, 3 eller 4 storlekar. Olika bredder; 600, 900, 1200, 1500 och 2000 mm, tillverkas för olika kapacitetsbehov. Diabolrondellernas alltid kvadratiska maska säkerställer en noggrann sortering.
Inställning av maskvidder sker sekundsnabbt med el ställdon som styr ett saxsystem. Detta innebär att inga extra såll erfordras. Sorterarna är utrustade med matarverk för jämn sortering samt rensning av sållytan.

Sorterare typ RT/PT

Sorteraren tillverkas i 2 st. standard modeller för olika kapacitetsbehov. Sållyta 1600×1000 resp. 2000x1300mm, uppdelat på 2 såll per yta. Antal utlopp kan beställas från 3 till 5 st. Utlopp kan ske rakt fram eller på valfri sida. Ställbar hastighet av skak är standard. Såll med maskvidd 15-100 mm med eller utan gummi kan väljas.

Stump- och längdsortering

Sorteraren tillverkas i svart stål eller rostfritt utförande, i olika längd och breddvarianter.
Drives av 2 st. vibrationsmotorer. De korrigerade plåtarna kan steglöst ändras i avstånd för rätt längdsortering. Enklare variant typ vibrerande såll med runda hål för stumpar.

Rullsorterare G HR

Sorteraren tillverkas i normal stål eller rostfritt utförande, i 3 olika längdvarianter. Bredden kan levereras i 5 olika storlekar, från arbetsbredd 800 t.o.m. max 2400 mm. Drives av 1 st. motor med fast alt. steglös hastighet. Uttag av produkten sker via transportörer som bygges in i sorteraren. Sorteringen görs mycket tyst och skonsamt med hög kapacitet. Speciellt bra egenskaper för sortering av avlånga produkter. Den stigande påmatningsdelen säkerställer att produkten ligger korrekt när den kommer upp på sållytan.

Rullsorterare typ Kerian

Sorteraren tillverkas i normal stål eller rostfritt utförande, i 3 olika längdvarianter. Bredden kan levereras i 5 olika storlekar, från arbetsbredd 760 mm. t.o.m. max 1830 mm.
Drives av 1 st. motor med fast alt. steglös hastighet. Rullarna som steglöst ökar i avstånd kan fås med olika stigning enligt önskemål. Vis sortering av runda produkter kan rullarna levereras med gummirodeller. Uttag av produkten sker via transportörer som bygges in i sorteraren. Sorteringen görs mycket tyst och skonsamt med hög kapacitet. Speciellt bra egenskaper för sortering av avlånga produkter.

Blastavskiljare C S

Produkten matas in på det diagonalställda bandet. Produkten glider neråt och blasten dras med över kanten. Mattan kan fås med små nabbar alternativ upptagarmatta med grövre/längre piggar. Lutningen kan justeras via manuell förskruvning, alternativt elektrisk ställdon.  Tillverkas i rostfritt alt. lackerat utförande.

Flytavskiljare WE EF

Skrapar bort flytande objekt från vattenytan.Flytavskiljare med pump som option. Flytavskiljaren tillverkas i rostfritt utförande.
Produkten matas in i bakkant och flytande objekt dras i sidled ut över ett avvatningsscreen. Flytobjekt samlas i låda eller liknande på vänster eller höger sida.
Tillverkas i olika modeller avseende kapacitetsbehov från 1-50 ton/tim. Optioner för sprayning av färskvatten, pumpsystem med nivåvakt, samt produktmatare kan erbjudas.

Stenfrånskiljare

Maskinen pressar upp vatten, som tillsammans med en driven omrörare, får potatisen att cirkuklera ut mot sidorna och svämma in i tvätten. Stenen faller till botten och rensas ut via en lucka. Kan också fås med stenelevator.

Trumtvätt WE DW

Trumtvätten tillverkas i tre olika modeller, WE DW1000,1200 respektive 1500, med olika kapacitet. Tvätten är som standard försedd med trumma i rostfri perforerad plåt med ställbara medbringare samt utmatning via ställbar spiralskruv i utloppskonen. Detta medför en skonsam utmatning utan några fallhöjder. Torrtvättning med vattenspolning, alternativt tvättning med vattenbad, kan väljas.
Tvätten är försedd med spolmunstycken i trumman samt renslucka på sidan. Upphängning och drivning sker via 2 stycken kraftrep för tyst och mjuk gång. Digital frekvensstyrning för steglös reglering.

Industritvätt WE DW1200ES

Trumma som är hydrauliskt höj/sänkbar, med skonsamma gummimedbringare. Reglerbar lucka i utmatning, samt justerbar vattenhöjd ger fullständig flexibilitet avseende skonsamhet, tvättresultat samt ställtid.
Inkl. utmatningselevator E800 med renspolning av produkt.
Omrörningssytem för antisedimentering, samt utmatningspump för nivåkontroll. Stor servicedörr och renslucka för bästa åtkomlighet vid städning resp. service.Försedd med vattenreningssystem Akva-sep, med slamseparering och återcirkulering av vatten för minimal vattenförbrukning.

Kapacitet: 5-30 ton/tim
Dimensioner: (LxB) = 6,3×1,8 m. Inm. h=2,2 m,utm. =2,3 m.
Alltid tillverkad i rostfritt blästrat utförande.Komplett eller utrustad med automatikskåp.

Polerare WE PM D

12, 14 eller 18 borstar med längderna 2-2,5 – 3 och 3,5 meter. Olika längd och styvhet på borstarna. Justerbar hastighet på trumma och valsar. Justerar lutning på trumma samt höjd på lucka i utmatning. Direktdrift på varje borstvals. Ingen remdrift. Enkelt avtagbara varslar utan att demontera kullager.

Poleringsmaskin WE BP

Maskinen polerar olika rotfrukter och grönsaker. Tillverkad i helt eller delvis rostfritt utförande. Modeller 12×2500, 12×3000, 14×2000, 14×2500,14×3000 samt 18×3500 kapacitet från 1-20 ton/tim.
Obs! produktberoende.
12-15 eller 18 borstvalsar ger innerdiameter 650, 800 eller 1000 mm. Borstrutsar infästa med rostfria bleck. Kort borst för morot samt lång borst för potatis. Drivning för borstar och trumma via tot. 3 st. snäckväxelmotorer. Enkel upphängning av trumman via 2 st. grova kraftremmar gör att den enkelt går att reversera. Valsarnas konstruktion gör att de går att lyfta ut i sidled vid servicebehov. Kullager behöver ej demonteras vid byte av borstsegment. Trippeltätade kullager ligger väl skyddade från vattenspolning via speciella lagerkapslingar. De är samtidigt lättåtkomliga för service och smörjting. Justering av trummans lutning via luftkuddar, i kombination med variabel hastighet på valsar och trumma, samt justerbar utmatningslucka, garanterar allt från extremt skonsam till mycket tuff polerung. Maskinen levereras med eller utan återcirkulering av vatten, flera varianter finns för anpassning till olika önskemål.

Hydrokyl WE DW 1200

För kylning av potatis, morot mm.
Finns med plattvärmare och även en utloppsdel till dopptank.

Torkbana WE DM

Torkbanan tillverkas i två olika modeller,WE DM1000x10 och WE DM1000x15, med 10 respektive 15 torkvalsar för olika behov av torkningsgrad och kapacitet. Vattnet sugs upp från produkten av valsar som är klädda med filtduk. Under varje torkvals sitter en ställbar tryckvals med skrapskena för vattenavrinning. Under skrapskenorna finns en uppsamlingsplåt med slanganslutning för avloppsvattnet. Samtliga valsar är kullagrade. Öppningsbara luckor förenklar rengöring och service. .

Optisk sortering – Morot
C-UHD

Optisk sortering – Potatis
P-UHD