+46 42 64 700 info@emve.com
Välj en sida

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

MOTTAG- & LÅDFYLLNING

Emve konstruerar och tillverkar mottag för lådor, storsäckar och vagnar. Fyllning i låda storsäck och silobuffert finns i olika varianter.

Mottagslinje RH 2400

Avlastarbordet har bottenmatta 2,4 x 5 m. Den förstärkta bottenkonstruktionen gör detta mottagsbord till en mycket pålitlig maskin. Kapacitet från ca: 10-80 ton/tim. Justerbart, fjädrande tippskydd, samt frekvensstyrd drift via SEW motor är standard. Olika tillbehör finns för att skräddarsy efter behov. Bl.a. inspektionstrappa, manuellt justerbart tippskydd, förhöjda sidoskydd och automatisk flödesreglering.

Jordfrånskiljare av olika modeller finns att välja; SE CC med justerbar spiralrens, SE S med gummistjärnor och SE B med nätmatta. Bordet kan också sammanbyggas med lådfyllare, storsäckfyllare eller anläggare. För potatis, lök, morötter och mycket mer.

Avlastarbord RH

Avlastarbord finns för bakåt- samt sidotippning. Avlastarbord RH 2000/2700 används för att snabbt lossa bil eller släp vid bakåttippning. Vid sidotippning används avlastarbord RH 12 S för att tippa bil och släp samtidigt. Avlastarborden kan utrustas med jordfrånskiljare, sortering och automatisk fyllning av lådor. Avlastarborden kan även användas för styrning av löslagerfyllning.
För mottagning av potatis, lök, morötter, rödbetor m.m. från vagn.

Avlastarbord RH K, RH S

Avlastarbord RH 12K och RH 12S är avsedda för sidotippning av vagn, men även bakåttippning är möjlig. Avlastarbord RH 12K är först plant, sedan stigande. Den plana delen anpassas efter behov. RH 12S består av flera sammankopplade, stigande sektioner. Antal sektioner anpassas efter vagnarnas längd.

RH 5K är ett kortare avlastarbord för mindre kapacitetsbehov. Det matas normalt av en ovanliggande lådvändare BT monterat på åkverk för optimal fyllning. (Se broschyr för avlastarbord RH 2000, RH 2700 om endast bakåttippning erfodras.) För mottagning av potatis, lök, morötter m.m. från vagn.

Lådvändare BT

Lådvändaren finns i tre olika modeller, BT 600,BT 800 samt BT 2000 för tömning av 600, 800 respektive 2000 kg lådor.Lådvändaren manövreras bekvämt med ett telferhandtag. Tömning sker genom vridning av lådvändarkassen ca 135° runt sin centrumaxel. En hämduk minskar risken för spill. Lådvändare BT 800 och 2000 kan utrustas för tömning av storsäckar.

Hydraulisk lådvändare BT H

Lådvändaren finns i tre olika modeller, BT H600, BT H800 samt BT H2000 för tömning av 600, 800 respektive 2000 kg lådor Matning kan utföras med hjälp av handtruck. Manövrering sker med ett el.styrt reglage. Lådan töms genom vändning ca 135° runt en axel på 1,2 m höjd.

Utrustad med säkerhetsanordning för att undvika klämrisk. Lådvändaren kan utrustas för tömning av storsäckar. Lådvändare BT H2000 tillverkas även för andra lådstorlekar.

Lådvändare BT H LS

Hyllplan för körning med stor trälåda, demonteras enkelt med trucken vid körning av storsäckar. 2 st gafflar som håller pall på plats, samt automatiska krokar håller säck. Storsäckar matas in i golvnivå. Extra tippvinkel via 2 extra hydraulcylindrar ger optimal tömning.

Lådvändare BT H2B

Skonsam och effektiv låd- och säcktömning.
Lådvändaren tömmer lådor i övre läget och sänder sedan ner tom låda till bottenplan. Med denna funktion minimeras tiden för lådbyte. Nedtagning via lyftbord görs bara med tomlåda vilket minimerar slitaget på lyftbordet. Kan även utrustas för tömning av storsäckar. 2 stycken gafflar håller pallen på plats, samt att automatiska krokar håller säcken.
Storsäckar matas i golvnivå och extra tippvinkel via 2 korta hydraulcylindrar ger optimal tömning.

Tömningsbinge H FT, H ST

Tömningsbinge H FT används för mottag. Bingen fylls från en lådvändare BT placerad ovanpå bingen. Mellanlagringsbinge H ST används för mellanlagring innan vidare hantering. H ST fylls av ovanliggande transportörer via falldämpare FB F. Bingarnas extremt slitstarka Trevirasäck är upphängd i ett kraftigt stålstativ. Tack vare den elastiska väven erhålls oöverträffad skonsamhet och samtidigt genomluftning av bingen.

Tömningsbinge H FME

Tömningsbingen används för mottag där man tömmer produkten för vidare transport. Den låga inmatningshöjden samt klädseln av titanduk medför mycket skonsam tömning. Tömningsbingen är byggd på en elevator med variabel hastighet för att enkelt anpassa flödet till mottagande system. Utmatningskapaciteten är även mekaniskt justerbar.

Tömningsbinge H FMC

Tömningsbingen används för mottag där man tömmer produkten för vidare behandling. Bingen, som kan erhållas i många olika storlekar, är invändigt klädd med stötdämpande gummi för skonsam tömning.

Tömningsbingen är byggd på en transportör med variabel hastighet för att enkelt anpassa flödet till mottagande systems kapacitet. Utmatningen är även mekaniskt justerbar.

Soaking tank

EMVE Soaking tank tillverkas i olika storlekar beroende av produkt och kapacitet. Bl a. finns option för luftcirkulation med fläkt. Detta ger omrörning i produkten och viss förtvättning.
Akva-Sep vattenrening kan också monteras. Lådvändare kan mata från olika håll för att kundanpassas. Utmatningselevator med fast eller justerbar hastighet, samt anpassad längd.
Pump i botten för nivåkontroll av vatten och utpumpning av slam. Propeller för omrörning i botten för att minimera sedimentation.

Buffertsilo HF S

Stålsilo med volym upp till 60 ton. Med ställbara luckor samt driven utmatarvals.

Buffert Transportör HF CA

Volym ca: 300 kilo. Automatisk höjning/sänkning för lägsta fallhöjd. Bufferten är avsedd att mata vågar och optiska sorterare så att matande maskiner ej behöver startas och stoppas mer än nödvändigt. Standardlängd 1500 mm. Bredd 800 och 1000 mm. Andra mått enligt önskemål.
Tillverkas i både rostfritt och lackerat utförande.

Elevator E – Transportör C

Elevatorer och transportörer är byggda i en kraftig hygienisk stålkonstruktion. Elevatorn består av en gummimatta med integrerade gummimedbringare. Transportören har slät ändlöst vulkad matta. Alla lager är av kraftig kullagertyp, initialsmorda och försedda med dammsäkra tätningar. Bärrullarna är av kraftig ståltub med kullagrade dammtäta gavlar. Alla lager är underhållsfria. Avskrapare rengör mattan samt ändtrumman. Tillverkas i olika längder bredder och stigningar. Kuggväxel, snäckväxel eller trummotor enligt önskemål.

Storsäcksfyllare JBF

Storsäcksfyllaren är avsedd för fyllning av 800–1000 kg storsäckar med potatis m.m. Den skonsamma modellen med falldämpare, JBF 1000 Zig-Zag, kan även användas för fyllning av lådor. Falldämparen stegar automatiskt för att ge lägsta fallhöjd. Modellen utan falldämpare, JBF 1000, har bredare elevator för högre kapacitet och är endast avsedd för fyllning av storsäckar. Storsäcksfyllarna är försedda med hjul för enkel flyttning.

Lådfyllare BF EV

Lådfyllare för skonsam fyllning av storlådor för att minimera stopptid vid t ex hög kapacitet på sorterare. Försedd med falldämpande mellanbehållare som rymmer ca 150 kg. Horisontell utmatningstransportör och vertikalelevator ger mycket skonsam lådfyllning på väldigt liten plats.
Den kan även sammankopplas gemensamt eller med styrning.

Lådfyllare BF C

Lådfyllare BF C för skonsam fyllning av lådor tillverkas i olika varianter med olika typer av falldämpare. Samtliga modeller har automatiskt reverserande transportör med en falldämpare i var ände för att slippa driftstopp när en låda blir full. Givare stannar påmatningen om lådorna ej byts i tid. Lådfyllare BF CG är försedd med dubbla pneumatiska falldämpare. BF CZ är en modell med dubbla zig-zag falldämpare. BF CE har vertikalgående nedtagningselevatorer för största möjliga skonsamhet även för morötter. För skonsam fyllning av potatis, morötter m.m. i lådor.

Lådfyllare BF CK

Lådfyllare BF CK är i första hand utvecklad för lådor b=1200 mm och bredare. Endast en transportör, alltid med horisontell påmatning, matar och fyller växelvis båda lådorna. Transportören börjar fyllningen vid lådans botten. Under fyllningen stiger transportören sedan sakta och säkerställer optimal fyllning av lådan, samtidigt som den rör sig i sidled. Kontinuerlig funktion gör att matande maskiner ej behöver stoppas vid lådbyte.

Falldämpare FB G

Falldämparen är avsedd att monteras vid övergången mellan en transportör och en låda för att dämpa potatis, morötter m fl produkter så att de ej får stötskador.
Falldämparen fälls manuellt ned i lådan. Produktens fall dämpas mot en titanduk monterad på en stålbåge vilken är kullagrad vid vridningspunkten. När lådan är ungefär halvfylld går falldämparen automatiskt upp så att lådan kan fyllas helt. Den automatiska uppgången är steglöst justerbar.

Falldämpare FB F

Falldämpare FB F är avsedd för montering i olika typer av silos. Falldämparen består av fast monterade fack som får produkterna att skonsamt fylla silosen. Tack vare falldämparen minskas stötskadorna radikalt. FB ZZ är avsedd för lådor eller säckar. Den kan förses med motor för automatisk upp/nedgång.

Bandvåg W FW

Bandvågen används för kontinuerlig vägning och summering av exempelvis inlagrad mängd potatis. Denna precisionsbandvåg tillverkas med plan, ändlöst vulkad matta och transportör i specialutförande för optimal noggrannhet. Överlastskyddat vågdon med lastcellen placerad i transportören. Pulsgivare för mätning av exakt hastighet monterad på spänn/löprullen för att förhindra mätfel p g a slirning. Mätcentral med digital viktvisning placerad i särskilt instrumentskåp. Plan eller kupad matta enligt önskemål.

Provtagare SC

Provtagare S C används för att slumpmässigt ta ut prover ur större partier av potatis, rotfrukter m m.
Den kan monteras direkt på t.ex. ett avlastarbord. Provtagaren består av en transportör på åkverk. Transportören åker automatiskt fram och hämtar önskad produktmängd. Provfrekvens och provstorlek är ställbara.

Provsorterare GR

Provsorterare för bestämning av storleksfördelningen på partier med potatis, morötter och liknande produkter. Sorteraren är försedd med tre pulserande, lätt utbytbara såll. Sortering sker i fyra fraktioner med utlopp under sorteraren. Ställbar pulsering genom variatorförsedd motor.