+46 42 64 700 info@emve.com
Välj en sida

Svensk ingenjörskonst när den är som bäst

Svensk ingenjörskonst när den är som bäst

Svensk ingenjörskonst när den är som bäst

Vi skräder inte orden när vi kallar oss själva för specialister inom vårt gebit. Vi projekterar och skräddarsyr såväl små som stora produktionslinjer, allt i nära samarbete med kunderna. Det är kundanpassningen som gör oss unika. Tillsammans med våra kunder löser vi de mest komplexa problem på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

 

I mötet med kunden, här uppstår magin

Det är just i mötet med våra kunder som ”magin” uppstår. Vi lyssnar med extremt stora öron och kan vända och vrida på kundens situation utifrån vårt konstruktions- /produktionsperspektiv. Lösningen blir optimal först då vi förstår våra kunders verklighet. Samarbetet fortlöper med service och utveckling i ett långsiktigt perspektiv.

 

Nyckelfärdiga lösningar

Våra produktionslinjer karaktäriseras av skonsam och rationell hantering av produkterna. Framför allt så möter vi livsmedelsbranschens extremt höga krav på hygien, tillförlitlighet, underhållskrav och säkerhet. Vårt maskinutbud har en stor spännvidd. Vi har allt från mottag, sortering, tvätt, silobuffertering och provtagning, vidare till paketering och palletering. Även maskiner för skalning och process ingår i vårt sortiment. Vi konstruerar och tillverkar kompletta systemlösningar till våra kunder.

 

Projektering, produktion, montering och installation

Gör vi då allt själva i huset? Nej inte riktigt allt, men nästan. Vi har med åren etablerat ett stort kontaktnät av underleverantörer, både i Sverige och utomlands. Det nära samarbetet med dessa underleverantörer gör det enkelt att integrera och kundanpassa produkterna till kompletta produktionslinjer.
All projektering gör vi dock själva och här integrerar vi ofta standardkomponenter från våra underleverantörer. Samma sak gäller för montering och elektrifiering.