+46 42 64 700 info@emve.com
Välj en sida

Vi har levererat maskiner
av yttersta kvalitet i över 100 år

Vi har levererat maskiner
av yttersta kvalitet i över 100 år

Vi har levererat maskiner
av yttersta kvalitet i över 100 år

Vi vet att jordens gåvor kräver extra omsorg. Det ligger mycket arbete bakom det som skördas och det måste förvaltas därefter. För en del av våra kunder handlar det om råvaror som ska vidareprocessas, för andra ska de säljas vidare som de är för direkt konsumtion. Oavsett vilket så fokuserar vi på en omsorsgfull hantering i alla led.

 

Högsta kvalitet i alla led och vi börjar hos oss själva

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för skonsam hantering av rotfrukter, grönsaker och livsmedel. EMVE som varumärke borgar för hög kvalitet, service och funktionspålitlighet som är baserad på den
modernaste tekniken. Våra maskiner levereras kors och tvärs i världen och för många olika applikationer. Ena dagen levererar vi utrustning till en chipsfabrik i Indien, andra dagen skickar vi våra egna montörer för att installera packmaskiner på plats ute i Europa eller hos kund i USA.

År 1916 kunde man höra de första hammarslagen eka från en liten fabrikslokal i Åstorp

Detta var startskottet till vad som idag, 100 år och 4 generationer senare är EMVE Sweden AB. Vi har under ett sekel levererat innovativa maskiner av yppersta kvalitet åt lantbruket, inte bara här i Sverige utan även långt utanför landets gränser.

Bengt Andersson

Bengt Andersson

Styrelseordförande

Bengt är 3:e generationens beslutsfattare i EMVE Sweden AB. Det var Bengts farfar, Edvin Andersson som grundade företaget 1916. På den tiden arbetade EMVE huvudsakligen med traktens bönder och servade dem och deras jordbruksmaskiner. Med tiden utvecklades detta till att EMVE började konstruera och producera egna maskiner. Jordbruket i Sverige blomstrade under andra halvan av 40-talet. Skaran av kunder växte i rask takt till att omfatta regionen och sedermera även hela landet.

Caroline Andersson

Caroline Andersson

VD

Idag är det Bengts dotter, Caroline som styr företaget. Caroline är mer eller mindre uppvuxen i företaget och när det var dags för Bengt att dra ner på takten så föll det sig därför helt naturligt att axla pappas mantel. ”Det är oerhört spännande att få lotsa in företaget i ett för oss helt nytt sekel. Utmaningarna är många, konkurrensen är tuff, men samtidigt så har vi idag helt andra möjligheter att snabbt nå ut med våra produkter. Världen har krympt i och med informationsteknologin och den använder vi till vår fördel”.

 Film från vårt
100-års jubiluem!

 Hur vi jobbar med hållbarhet

 Presentation av EMVE från
Familjen Helsingborg!

 Potatisens väg