+46 42 64 700 info@emve.com
Välj en sida

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Sedan 1916 - med mer än 100-års erfarenhet!

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Sedan 1916 - med mer än 100-års erfarenhet!

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Sedan 1916 - med mer än 100-års erfarenhet!

 

EMVE konstruerar

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för skonsam hantering av grönsaker och livsmedel.
Vi representerar mer än 90 års kompetens för leverans av maskiner till potatis, morot, grönsaker och livsmedelsindustrier. Vi står för hög kvalitet, service och funktionspålitlighet baserad på modern teknik.

EMVE projekterar

Vi är specialist på att projektera och skräddarsy produktionslinjer i nära samarbete med kunden.
Våra produktionslinjer karaktäriseras av skonsam och rationell hantering av produkten. Vårt maskinutbud har en stor spännvidd. Allt från mottag, sortering, tvättning, silobuffertering, provtagning vidare till paketering och palletering. Även maskiner för skalning och process ingår i sortimentet.

EMVE levererar

Vi erbjuder nyckelfärdig utrustning, dvs allt ingår såsom frakt, montering, manöversystem och utbildning. Vi möter konsekvent livsmedelsindustrins högt ställda krav på hygien tillförlitlighet, underhållskrav och säkerhet.

Affärsidé

EMVE skall vara en flexibel tillverkare och leverantör, som snabbt skall lösa kundens behov, då det gäller hantering av potatis och liknande livsmedelsprodukter genom leverans av kompletta system eller enskild utrustning. Utmärkande för produkterna skall vara, kundanpassade rationella och skonsamma lösningar av hög kvalitet och modern teknik. EMVE skall verka för god etik i affärs- och kundrelationer.