+46 42 64 700 info@emve.com
Välj en sida

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

PACK & PALLETERING

Sista instans före konsumtion

Packetering och palletering av produkterna är sista instans innan distribution ut till butik och konsument. Denna del utgör inget undantag avseende våra höga kvalitetskrav, snarare tvärtom. Denna hantering omgärdas av rigorösa krav som vi tillsammans med våra kunder måste uppfylla.

Funktionellt och säljande

Även i denna slutfas av hanteringen av produkten är det många aspekter att ge akt på. Produkten måste skyddas med omsorg för en optimal livslängd, samtidigt som den måste paketeras på ett estetiskt och säljande sätt.

Vågautomat W -50

Vågautomaten är avsedd för uppvägning av potatis, lök och liknande produkter i satser om 3 – 25 (50) kg.
Dubbla motorer med fin- och grovmatningsband i kombination med spjäll på finmatningen ger noggrann men ändå snabb uppvägning till förvald satsvikt. Vågskålen är invändigt klädd med titanduk samt försedd med falldämpare för skonsam hantering. Ställbara hjulförsedda ben och justerbart säckstöd för inställning av önskad arbetsställning. Vågautomaten levereras komplett elutrustad med digitalt elektroniskt vågsystem.

Vågautomat W 50 LC

Vågautomat W 50 LC är en mångsidig maskin för fyllning av olika typer av lådor och säckar. Maskinen programmeras enkelt att tömma flera satser efter varandra för att kunna fylla emballage som rymmer mycket mer än vågskålen. Styrsystemet ”adderar” satsvikterna så att man inte bjuder på onödig övervikt trots flera tömningar. Den automatiska falldämparen tar skonsamt ned potatis och liknande produkter i önskad låda. Genom att reversera transportören till andra sidan som har säckstöd och tratt anpassas maskinen snabbt till fyllning av säckar liknande en vanlig vågautomat W-50.

Vågautomat W C-25

Vågautomaten är avsedd för uppvägning av morötter,kålrötter och liknande avlånga och/eller stora produkter i satser om 5 – 25 kg. Dubbla motorer med fin- och grovmatningsband i kombination med spjäll på finmatningen ger noggrann men ändå snabb uppvägning till förvald satsvikt. Vågskålen är invändigt klädd med gummi för skonsam hantering. Kapacitet cirka 5 ton per timme vid 10 kg satser. Ställbara hjulförsedda ben och justerbart säckstöd för inställning av önskad arbetsställning.

Oktabinfyllare W200

Oktabinfyllare för ca 200-250 kilo vägning. Fyllning i gummiklädd falldämpad vågbehållare. Matning via en bred och en smal elevatormatta. Den smala för findosering av vikt. Oktabiner lyfts av truck och tömning sker via fjärrkontroll. Oktabiner sänks ned fyllda och körs iväg. Kan även levereras med helautomatisk fyllning

Förslutningsmaskin SM PN

Förslutningsmaskin SM PN syförsluter pappers-, nät- och jutesäckar, 1-50 kg. Bottentransportören är steglöst ställbar för olika påshöjder. Matarverkets drivsystem garanterar en korrekt förslutning. Förslutningsenheten består av en symaskin, lättåtkomlig för trådbyte och service. Den speciella konstruktionen ger korta trådändar och låg trådförbrukning tack vare elektrisk koppling/bromsenhet. Trådavklippningen sker med en fotocellstyrd mekanisk/pneumatisk sax efter symaskinen. Förslutningsmaskinen är försedd med hjul. Genom komplettering med matningstransportör, säckavrivare och säcktransportör erhålls en komplett förslutningslinje.

Papperspack BE 6000

BE 6000 Papperspack för paketering av potatis, lök och liknande produkter i papperspåsar 1-10 kg. Maskinen kan synkroniseras med olika vågsystem efter behov. Påsmagasinet som kan matas kontinuerligt, rymmer ca: 250 påsar. Snabb omställning mellan olika påsstorlekar från operatörspanelen. Grundprincipen att aldrig släppa kontroll av påsen säkerställer funktion och rak förslutning.

 

Papperspack BE 6015

BE 6015 Papperspack för paketering av potatis, lök och liknande produkter i papperspåsar 1-15 kg. Maskinen kan synkroniseras med olika vågsystem efter behov. Påsmagasinet som kan matas kontinuerligt, rymmer ca: 250 påsar. Snabb omställning mellan olika påsstorlekar från operatörspanelen. Grundprincipen att aldrig släppa kontroll av påsen säkerställer funktion och rak förslutning.

Papperspack BE 6025

Papperspack för paketering av potatis, lök och liknande produkter i papperspåsar 5-25 kg. Maskinen kan synkroniseras med olika vågsystem efter behov. Påsmagasinet som kan matas kontinuerligt, rymmer ca 200 påsar. Snabb omställning mellan olika påsstorlekar från operatörspanelen. Grundprincipen att aldrig släppa kontroll av påsen säkerställer funktion och rak förslutning.

Papperspack BE 6000 HS

BE 6000 HS för svetsförslutning av papperspåsar. För paketering av potatis, lök och liknande produkter i papperspåsar 1-10 kg. Maskinen kan synkroniseras med olika vågsystem efter behov. Påsmagasinet som kan matas kontinuerligt, rymmer ca: 250 påsar. Snabb omställning mellan olika påsstorlekar från operatörspanelen. Grundprincipen att aldrig släppa kontroll av påsen säkerställer funktion och rak förslutning.

   Vågar & tråg

JASA logo

  Vertikalpack

Flowpack – RGD

Säcktransportör C S500x2000

Säcktransportören är avsedd för att lyfta upp säckar till bekväm arbetshöjd för stuvning på pall eller liknande. Utmatningsdelen är försedd med ett ackumulerande rullställ. Första rullen i rullstället är fjäderbelastad för att undvika klämrisk. Säcktransportören är försedd med hjul. Säcktransportören passar speciellt för uppställning efter förslutningsmaskin SM PN eller helautomatiska packmaskiner.

Påselevator med roterande bord

Påselevatorn är avsedd för att lyfta upp färdigpackade påsar på t.ex. ett roterande bord. Maskinen finns i två olika utföranden, med och utan medbringare. Påselevatorn, med medbringare, är avsedd för plast- och nätpåsar. Påstransportören, som saknar medbringare, är avsedd för papperspåsar. När det roterande bordet placeras tillsammans med påselevatorn förses bordet med en kon som har en dämpning på toppen för att öka skonsamheten. Bordet kan även utrustas med höga sidor eller en skrapa, som för produkten mot centrum, för att få bästa möjliga fyllning.

Casepacker

För autofyllning av påsar i returlådor och kartonger.

Robotpalletering av säck och kartonger

EMVE automatiserar förpackning och palletering i grönsaks- och övriga livsmedelsbranschen. Kartong och pallhantering skräddarsys enligt önskemål.