+46 42 64 700 info@emve.com
Välj en sida

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Torkbana WE DM

Torkbanan tillverkas i två olika modeller,WE DM1000x10 och WE DM1000x15, med 10 respektive 15 torkvalsar för olika behov av torkningsgrad och kapacitet. Vattnet sugs upp från produkten av valsar som är klädda med filtduk. Under varje torkvals sitter en ställbar tryckvals med skrapskena för vattenavrinning. Under skrapskenorna finns en uppsamlingsplåt med slanganslutning för avloppsvattnet. Samtliga valsar är kullagrade. Öppningsbara luckor förenklar rengöring och service. .