+46 42 64 700 info@emve.com
Välj en sida

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Soaking tank

EMVE Soaking tank tillverkas i olika storlekar beroende av produkt och kapacitet. Bl a finns optioner förlustcirkulation med fläkt. Detta ger omrörning i produkten och viss rörtvättning.
Akva-Sep vattenrening kan också monteras. Lådvändare kan mata från olika håll för att kundanpassas. Utmatningselevator med fast eller justerbar hastighet, samt anpassad längd.
Pump i botten för nivåkontroll av vatten och utpumpning av slam. Propeller för omrörning i botten för att minimera sedimentation.