+46 42 64 700 info@emve.com
Välj en sida

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för hantering av potatis, grönsaker & frukt

Förslutningsmaskin SM PN

Förslutningsmaskin SM PN syförsluter pappers-, nät- och jutesäckar, 1-50 kg. Bottentransportören är steglöst ställbar för olika påshöjder. Matarverkets drivsystem garanterar en korrekt förslutning. Förslutningsenheten består av en symaskin, lättåtkomlig för trådbyte och service. Den speciella konstruktionen ger korta trådändar och låg trådförbrukning tack vare elektrisk koppling/bromsenhet. Trådavklippningen sker med en fotocellstyrd mekanisk/pneumatisk sax efter symaskinen. Förslutningsmaskinen är försedd med hjul. Genom komplettering med matningstransportör, säckavrivare och säcktransportör erhålls en komplett förslutningslinje.